Søndagskole 2017Velkommen til søndagsskole

Under storsamlingane annakvar søndag er det søndagsskulegrupper for 3år til førskulealder, 1.-4. klasse og 5.-7.klasse. I storstova. Kontaktperson: Jorunn M. Hopsdal 483 51 263

Medlemskontingent i Leiknes søndagskole er kr 100,-  per kalenderår. Den kan betales til kontonummer: 3632 62 40715, merk med barnet/barnas fulle navn samt fødselsår til barnet/barna. Der er også mulig å betale kontant eller med kort på Storsamling om man ønsker det.

PS! Vi er også på Facebook. Søk på «Leiknes Søndagsskole»; lik oss gjerne og/eller send melding om det er noe du lurer på!

 

 
 

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.