Søndagsskule

 

Det er søndagsskule parallelt med storsamlingen. Da blir barna delt inn i flere grupper etter alder.

Medlemskontigent i søndagskolen er 50 kr,- per halvår. Det kan betales til kontonummer: 0538 07 43088, merk med barnet/barnas navn.

Kontaktperson til søndagsskulen er Kristin Romarheim