Den 23.1.20 vil det bli avholdt "Raknestunmøte" på Eknes bedehus. Reidun Skurtveit kommer og det vil komme representanter fra raknestunkomiteen. Det vil bli mulighet til å presantere spørsmål og synspunkt ifm. Raknestunprosjektet.