Førstkomande helg, 8.-10. januar vert det arrangert nyårsmøte av Nordhordland Indremisjon på Frekhaug! Her er det eige opplegg for borna, og god undervisning for dei vaksne. I tillegg vert det servert gode måltid, og tid til sosialt samvær!

Det vert difor ikkje storsamling søndag 10. januar, men vi oppfordrar alle til å reise til Frekhaug!

Sjå nhindremisjon.no for detaljert program!