Vi ser fram mot den årlege møteveka i høstferien, og dette året treng vi ikkje vente så lenge som vi pleier! Møtene er flytta til første helga i ferien: Fredag 2. oktober - Mandag 5. oktober - kvar kveld kl 19.30.

LUK står som arrangør av møtedagane, og lagar til møter som passar både for gamal og ung. Dette er ein unik anledning til å vere saman alle generasjonar.

Talarane vert skifta ut kvar kveld, og frå fredag til mandag skal desse tale: Christian Skoge, Karen Sofie Aasmyr, Per Byrknes og Ragnhild M Romarheim.

Vi håpar dette vert gode dagar! Velkommen alle!

ps: Søndag 11. oktober er vanleg storsamling, med dåp:)